Black Henna Powder, 1 oz

Availability: In stock

Black Henna Powder

Qty: 1 oz

Ingredients: Indigofera tinctoria

Paraphenylenediamine (PPD) FREE

 

 

 

0 stars based on 0 reviews